Ett expertutlåtande av Jan Harste och Florian Goldenstein

Sammanfoga informationssäkerhet med operativ excellens

Scrolla ner

Tidigare var det enkelt att skydda dina värdefullaste tillgångar – du behöll dem i ett kassaskåp eller byggde starka murar runt dem. Men vad händer när dina tillgångar är information? Det är mycket svårare när flera personer kan komma åt tillgångarna från vilken plats som helst.

Två grundläggande utvecklingar sätter säkerhet högst på IT-agendan. Den första är den stigande hotnivån för företagen, då antalet skadliga virusinfektioner kraftigt ökat under det senaste decenniet. Den andra är nya lagar och förordningar, en av många är t.ex. dataskyddsförordningen (GDPR). Många företag ser dessa förändringar som utmaningar, men vi vill se dem som möjligheter att se till att du är effektiv, kompatibel och förberedd för säkerhetshot.

På Konica Minolta har vi lösningar, tjänster, experter och erfarenhet av att granska, utforma och implementera det exakta informationssäkerhetssystem ditt företag behöver. Vi erbjuder ett komplett paket – från cybersäkerhet till internet- och molnsäkerhet, penetrationstest och incidentrespons. Det kan också innehålla fysisk säkerhet på plats eller skräddarsydda säkerhetslösningar för unika miljöer.

Oavsett vilka förändringar eller hot som kommer, förblir vi din stabila partner för både proaktivt skydd och vid akuta incidenter.

Vi ser vår roll som en långsiktig och pålitlig rådgivare som alltid finns där för dig – inte bara för att bygga upp skräddarsydda säkerhetslösningar utan även behålla och utveckla dem samt hjälpa till vid krishantering.

Florian Goldenstein

Support genom förståelse

Genom starka partnerskap inom teknik- och programvaror har vi tillgång till en bred produkt- och serviceportfölj. Vårt viktigaste löfte till dig sträcker sig långt utöver att bedöma ditt verkliga företagsspecifika informationssäkerhetsbehov, konsultera dig i enlighet med detta, skapa en skräddarsydd lösning och vara vid din sida på lång sikt. Vi hjälper dig att bana vägen för din affärsframgång.

Whitepaper: Succeeding in the digital era with IT (1.3MB)

Facts & figures: Security (2.2MB)

Success story: Mobotix (2.0MB)

Möt våra experter inom informationssäkerhet

Jan Harste,Team Manager Application & Platform,
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

jan.harste(at)konicaminolta.eu

LinkedIn

Florian Goldenstein, Head of Business Unit IT-Security,
Konica Minolta IT Solutions GmbH

florian.goldenstein(at)it.konicaminolta.de

Xing

Bygga framgång med hjälp av kraftfull och intelligent teknik med
Jaromir Sponar och Mattias Hagelin

Globala partnerskap frodas genom samarbete med
Anne Courtine

Ge vårdpersonal mer utrymme och tid för sina patienter med
Joanna Soroka och Marian Kelly