Ett expertutlåtande av Anne Courtine

Globala partnerskap
frodas genom samarbete

Scrolla ner

Nuförtiden måste partnerskapet mellan leverantörer och kunder gå mycket djupare. Leverantörer behöver göra mer än att helt enkelt uppfylla kundens kravspecifikation. De måste även förstå deras verksamhet, mål samt nuvarande och framtida marknadssituation.

Leverantörerna behöver beakta relevanta insikter och lösningar om möjligheterna och utmaningarna hos ny teknik. Då kundernas företag blir allt mer globala måste även deras omfattning och upplägg vara internationellt.

På Konica Minolta har vi organiserat vår division Global Business Services för att både ge ett globalt perspektiv och en lokal närvaro samtidigt som vi behåller kundfokuseringen som vår kärna. Vi har ändrat vårt erbjudande från ren försäljning i begynnelsen och hybridförsäljning i andra fasen, till ett samarbetsperspektiv som optimalt matchar behov med lösningar.

Detta lyfter partnerskapet till en ny strategisk nivå. Det sammanbinder även värdeskapande på båda sidor och driver gemensamt innovation samt optimerar FoU:s resurseffektivitet och kraft. Denna typ av globalt partnerskap ger våra kunder fördelen de behöver för att frodas på dagens mångsidiga och rörliga marknader.

Vi är i en tid där företagets framgång främst präglas av globalt samarbete, ömsesidig engagemang och innovation genom samarbete

Anne Courtine

En global partner för din globala formering

Med produktions- och värdeskapande processer alltmer decentraliserade på global nivå behöver du en partner som snabbt och effektivt kan erbjuda lokalt stöd, dygnet runt.

Vårt globala kundserviceteam inom Global Business Services gör att du får allt stöd du behöver, var du än befinner dig.

Meet our Global Business Solutions expert

Anne Courtine, Business Relationship Manager, Konica
Minolta Business Solutions Europe GmbH

globalbusiness(at)konicaminolta.eu

Bygga framgång med hjälp av kraftfull och intelligent teknik med
Jaromir Sponar och Mattias Hagelin

Sammanfoga informationssäkerhet med operativ excellens med
Jan Harste och Florian Goldenstein

Att forma hur och var vi jobbar i framtiden med
Ana Esteban och Paul Chaplin