Ett expertutlåtande av Claude Thomann

Att göra digitalisering
till en succé för utskrift

Scrolla ner

Förmodligen är ingen bransch i så stor grad påverkad av digitaliseringen som kommersiell tryckning. Den ses ofta som motsatsen till online och digital, men förhållandet är inte ömsesidigt exklusivt. De kompletterar varandras styrkor.

Digitalisering omvandlar den roll som trycket spelar i kommunikationen. Omvandlingen presenterar både utmaningar och möjligheter för de människor som arbetar inom den.

Prokom är vår användarplattform som kopplar samman människor vilka använder en Konica Minolta-digitalpress. Plattformen både förenklar utbytet av viktiga bransch- och affärsinsikter över hela världen samt inspirerar och uppmuntrar människor att blomstra och bli industriledare.

Den här spännande plattformen lever inte bara i den virtuella världen. Medlemmar från företag i alla storlekar, från olika länder och regioner, träffas också vid Prokom-evenemang för att dela sina erfarenheter och samarbeta för att branschen ska växa. Detta ger ett bra tillfälle att introducera, dela och diskutera ny och komplementär teknik, som kan hjälpa till att stärka branschen.

Vår bransch finner sin nya roll i våra kunders kommunikationsbehov. Vi förmedlar känslor och värde som bokstavligen berör dina mottagares sinnen och står ut i dagens informationsflöde. Produkterna hjälper till att skapa känslomässiga och individualiserade länkar mellan varumärken och konsumenter. Att utforska den här nya vägen tillsammans är kärnan i Prokom.

Claude Thomann

Gå med i Prokom

Ta kontakt

Kom i kontakt med andra människor från branschen och utbyt värdefulla erfarenheter.

Kunskap

Inhämta mer kunskap för ditt företag med högkvalitativa och högst relevanta presentationer vid evenemang, webinars och via utbildningsmaterial.

Tillväxt

Använd inhämtad kunskap för att utforska nya möjligheter att expandera ditt företag och säkerställa långsiktig affärsframgång.

www.prokom.org

Möt vår Prokom-expert

Claude Thomann, Responsible Marketing Professional Printing, Konica Minolta Business Solutions France S.A.S

claude.thomann(at)konicaminolta.fr

Vikten av att höra hemma på marknaden inom industriellt tryck med
Mateusz Wozniak, Thorsten Kinnen och Diogo Esteves

Skapa värde där fysiska och virtuella världar möts med
Matthias Greiner och Ashley McConnell

Marknadsföringskampanjer: Kom närmare din konsument och kommunikationsframgång
Matt Wright, Anne Stagg och Yves Rogivue