En global uppsättning med lokalt stöd

Den europeiska marknaden är mycket viktig för oss. Därför har vi 9 900 anställda dedikerade att betjäna våra över 200 000 kunder i den här delen av världen.

Vi är anpassade för att betjäna företag över hela Europa, Centralasien, Mellanöstern och Afrika, genom dotterbolag och distributörer i över 80 länder. Vår närvaro, sedan 1965, har alltid handlat om att ge våra kunder möjlighet att koncentrera sig på vad som är viktigast – deras verksamhet. Det är den kundfokuserade servicestrategin som definierar och skiljer oss från mängden.

Skräddarsydd service för ditt företags framgång

Genom alla våra dotterbolag och distributörer erbjuder vi den högsta servicenivån på lokal nivå. Keypoint Intelligence uppmärksammade detta när de tilldelade oss det prestigefyllda priset Buyers Lab PaceSetter för utmärkt service 2018. Denna utmärkelse tilldelades oss för att vi leder vägen när det gäller smart service och smart teknik. Vi driver tre regionala servicecenter för våra marknader i Europa, Mellanöstern, Afrika, Nord- och Sydamerika samt Asien och Stillahavsområdet.

Enbart i Europa har vi mer än 4 000 högkvalificerade och kompetenta servicetekniker som säkerställer att alla kundförfrågningar tas om hand om på bästa möjliga sätt. Våra globala supportcenter ser till att deras behov uppfylls – dygnet runt.

Här är några exempel, i siffror:

• Vår servicepersonal håller över 1 300 supportsessioner via fjärrskrivbord varje månad och hanterar över 690 000 enheter på distans.
• Mer än 7 000 självhjälpsvideos för 89 olika produkter finns tillgängliga genom iTraining.
• 20 % av alla tekniska problem löses på distans utan någon inblandning på platsen.
• När ett besök på platsen är nödvändigt löser våra experter problemet vid sitt första besök i mer än 85 % av fallen.

Du kan följa hela livscykeln för utförda tjänster genom serviceleveranssystemet, som även fungerar som en enda kontaktpunkt. Dessutom gör tillämpningen av vårt toppmoderna kvalitetshanteringssystem med, bästa möjliga, servicepraxis det enkelt – över Europa och inom alla våra affärsområden.

Allt detta stöds av bästa möjliga service, så att du kan fokusera på att driva ditt företag framåt mot de stora framgångarna.

24/7

Globala supportcenter

mer än 4,000
servicetekniker
i Europa

mer än 1,300
fjärrstyrda
supportsessioner per månad

mer än 85%
av lösta problem
vid första besöket

Vad vi gör

Vi förenklar arbetslivet genom att utmana nuet och skapar anmärkningsvärda men hållbara lösningar. Genom att välja oss väljer du ett långsiktigt partnerskap baserat på toppmodern teknik och innovativa konsulttjänster.

 

Läs mer

Låt oss överträffa dina

Upptäck hur våra experter och vår innovativa portfölj av produkter och tjänster kan uppfylla ditt företags behov – och överträffa dina förväntningar.