Fra ekspertenes ståsted med Claude Thomann

Gjør digitalisering
til en suksess for print

Scroll down 

Ingen næring er like mye berørt av digitalisering som kommersiell trykking. Trykkerivirksomhet blir ofte ansett som det motsatte av digital og online, men disse to er ikke gjensidig utelukkende. De kompletterer hverandres styrker.

Digitalisering er helt avgjørende for å omdanne rollen som print spiller innenfor kommunikasjon, og representerer både utfordringer og muligheter for de som arbeider innenfor næringen.

Prokom er vår brukersamfunnsplattform som setter mennesker som bruker en digital Konica Minolta-presse i kontakt med hverandre. Ikke bare gjør plattformen det enklere å utveksle innsikt både i næringen og næringslivet overalt i verden, men den både inspirerer og oppmuntrer brukerne til å arbeide videre og bli ledende innenfor sitt felt.

Denne spennende plattformen lever ikke bare innenfor en virtuell verden. Medlemmer fra bedrifter av alle størrelser, fra ulike land og regioner møtes på Prokom-arrangementer for å dele sine erfaringer og arbeide sammen for å styrke næringen. Dette representerer en stor mulighet til å introdusere, dele og diskutere ny og supplerende teknologi, som så kan brukes til å videreutvikle næringen.

Vår næring finner sin nye rolle i våre kunders kommunikasjonsbehov: behovet for å overføre følelser og verdi, berøre mottakerens sanser, og på den måten skille seg ut i dagens informasjonsstrøm. Produktene bidrar til å vekke følelser og individuelle koblinger mellom merker og forbrukere. Kjernen i Prokom ligger i å utforske denne nye veien i fellesskap.

Claude Thomann

Bli med i Prokom-samfunnet

Delta

Kom i kontakt med andre som arbeider i samme næring og utveksle erfaringer.

Lær

Få kritisk kunnskap om din virksomhet med relevante presentasjoner på arrangementer, webinarer og gjennom veiledningsmateriale.

Voks

Bruk innsikten du har fått til å utforske nye muligheter til å utvide virksomheten og sikre langsiktig suksess.

www.prokom.org

Møt vår Prokom-ekpert

Claude Thomann, Responsible Marketing Professional Printing, Konica Minolta Business Solutions France S.A.S

claude.thomann(at)konicaminolta.fr

Viktigheten av å forstå markedet for industritrykk
Mateusz Wozniak, Thorsten Kinnen and Diogo Esteves

Verdiskapning der den fysiske og virtuelle verden møtes
Matthias Greiner og Ashley McConnell

Markedskommunikasjon: bringer deg nærmere kunden
Matt Wright, Anne Stagg og Yves Rogivue

Like our magazine?Order a printed version