Fra ekspertenes ståsted med Matt Wright, Anne Stagg og Yves Rogivue

Markedskommunikasjon: bringer deg nærmere kunden

Scroll down 

Markedsføringskampanjer er i stadig større grad globale. Likevel forventer forbrukerne at kampanjen skal rette seg til dem personlig. Dette gjør en tilnærming i flere kanaler til den beste løsningen. Men hvordan kan en global, persontilpasset kampanje i flere kanaler implementeres på en måte som både er effektiv og gir resultater?

Hos Konica Minolta Marketing Services, bidrar vår globale tilstedeværelse og sterke leverandørnettverk til resultatene vi oppnår. Vi er den betrodde partneren til internasjonale merker i 35 land innenfor ulike næringer som bilbransje, varehandel og FMCG.

Vi arbeider tett med brand managers og byråer med å omgjøre kampanjer til effektive én til én-aktiviteter. Integrert i hele leveransekjeden sørger vi for at implementeringen går raskere. Vårt sterke partnerskap med lokale leverandører bidrar også til å holde kostnadene nede.

Effektiviteten ligger i vår sterke datadrevne tilnærming. Ny teknologi overvåker atferd, for eksempel ved å opprette ny kundeinnsikt, og bidrar dermed til at kampanjene lykkes som aldri før. Samtidig tar vår ekspertise innenfor sammenstilling og strukturering av data på en sikker måte, at vi kan levere enda bedre målinger.

Vi kommer nærmere – dette oppsummerer vår kjernestyrke. Vi får kundene våre nærmere sluttkunden, dette takket være vår data- og teknologidrevne tilnærming. Vi leverer markedsinnsikt fra alle ledd i verdikjeden, innsikt som ikke tidligere har vært tilgjengelig. Et eksempel på dette er atferdsanalyser i matvarebutikker. Med våre tette bånd til lokale leverandører er det mulig for oss å redusere kostnad og tid til marked. For å gjøre implementeringen enda enklere arbeider våre Konica Minolta-eksperter gjerne som del av et team ute hos kunden.

Yves Rogivue

Møt våre marketing services – eksperter

ms.konicaminolta.com

Matt Wright, Director of Agency, Konica Minolta Marketing Services

matt.wright(at)ms.konicaminolta.com

Anne Stagg, Chief Client Office, Konica Minolta Marketing Services

anne.stagg(at)ms.konicaminolta.com

Yves Rogivue, Global CEO, Konica Minolta Marketing Services

yves.rogivue(at)ms.konicaminolta.com

Viktigheten av å forstå markedet for industritrykk
Mateusz Wozniak, Thorsten Kinnen and Diogo Esteves

Verdiskapning der den fysiske og virtuelle verden møtes
Matthias Greiner and Ashley McConnell

Gjøre digitalisering til en suksess for print
Claude Thomann

Like our magazine?Order a printed version