Fra ekspertenes ståsted med Anne Courtine

Global partnerships
thrive on collaboration

Scroll down 

I dagens marked er det behov for et tett partnerskap mellom kunde og leverandør. Leverandørene må gjøre mer enn å oppfylle en kundes behov. De må også forstå kundens virksomhet, mål og nåværende og fremtidig markedssituasjon.

Leverandørene må bringe relevant innsikt og relevante løsninger som viser mulighetene og utfordringene med ny teknologi. Siden kundenes virksomheter også blir stadig mer globale, må deres mål og oppsett også være internasjonale.

Hos Konica Minolta har vi organisert vår Global Business Services – divisjon slik at den gir deg en globalt perspektiv og lokal tilstedeværelse, samtidig som divisjonen er kundeorientert. Vi dreier våre tilbud fra rent salg i starten til hybrid salg i fase nummer to, til en samarbeidende tilnærming som matcher behov med løsninger.

Dette løfter partnerskapet til et nytt, strategisk nivå. Det fletter sammen verdiskapning på begge sider, og driver innovasjon i fellesskap gjennom effektiv bruk av forsknings- og utviklingsressurser. Denne typen globalt partnerskap gir kundene våre det fortrinnet de trenger for å lykkes på dagens marked.

Vi er i en tid hvor suksess i forretningslivet i hovedsak er formet av globalt samarbeid, felles involvering og samarbeid om innovasjon.

Anne Courtine

En global partner for ditt globale selskap

Med produksjons- og verdiskapende prosesser som i stadig større grad blir desentralisert, trenger du en partner som kan tilby rask og effektiv lokal kundestøtte døgnet rundt.

Vårt Global Customer Service-team fra Global Business Services sørger for at du mottar den kundestøtten du trenger, uansett hvor du er.

Møt vår Global Business Services-ekspert

Anne Courtine, Business Relationship Manager, Konica
Minolta Business Solutions Europe GmbH

globalbusiness(at)konicaminolta.eu

Suksess gjennom kraftig og intelligent teknologi
Jaromir Sponar og Mattias Hagelin

Florene informasjonssikkerhet og operativ fortreffelighet

Jan Harste og Florian Goldenstein

Spørsmålet om hvordan og hvor vi vil arbeide i fremtiden er i endring
Ana Esteban og Paul Chaplin

Like our magazine?Order a printed version